หน้าวัด

พระธรรมโพธิวงศ์( วีรยุทโธ )
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
ผู้จุดประกายริเริ่มแนวคิดการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙
(๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า)

ภาพการประชุมทีมงานครั้งแรก ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

การประชุมทีมงานครั้งที่ ๒ เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนภาพโครงร่างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙

พระเทพโพธิวิเทศ( วีรยุทโธ) สมณศักดิ์ในขณะนั้น
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙

พระเทพโพธิวิเทศ( วีรยุทโธ ) สมณศักดิ์ในขณะนั้น
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล
และคณะกรรมการทำงาน บนพื้นที่จัดสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙

พระครูปริยัติโพธิวิเทศ พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม
และคณะกรรมการ บนพื้นที่จัดสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙

 

  

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
ร่วมบุญพิธีอัญเชิญยอดฉัตร  พุทธคยามหาเจดีย์
ในวันที่๔-๕-๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ลาดกระบัง 54 จระเข้น้อยซอย 8 จ.สมุทรปราการ

สอบถามข้อมูลได้ที่
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙
ที่ตั้ง :  989 หมู่ที่ 9 ซอยจระเข้ 8 ตำบลบางเสาธง 
จังหวัด :  จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :  10540
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  +66 905 197 989,+66 927 474 989,
 +66 985 459 989
แฟกซ์ :  -
โทรศัพท์มือถือ :  090-519 7989
อีเมล :  wat989thailand@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.Watsuvarnabhumi.net
   เฟสบุ๊ค/วัดสุ