ร่วมทำบุญ

วัดสุวรรณภูมิพุทธขยันตี ได้ดำเนินการก่อสร้าง
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ที่บริเวณใกล้ๆกันกับสนามบินสุวรรณภูมิ....
และสร้างสังเวชนียสถาน
ทั้ง ๔ แห่งขนาดเท่าจริี่ง....
สอบถามที่ 02-3312600,
090-519-7989
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
ตารางวาละ ๙,๙๙๙ บาท
หรือตามกำลังศรัทธา
ชื่อบัญชีวัดมหาธาตุเพื่อวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
ธนาคารธนชาติสาขาท่าพระจันทร์
เลขที่บัญชี 224-6-02600-2
และ....ติดต่อเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตร
(ลดหย่อนภาษีได้)ที่ โทรศัพท์หมายเลข090-519-7989
โทรสาร: 02 -331-2600
อีเมล์ : watsuvarnabhumi@gmail.com            

 

       

วัดสุวรรณภูมิพุทธขยันตี ได้ดำเนินการก่อสร้าง
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่บริเวณใกล้ๆกัน กับสนามบินสุวรรณภูมิ
และสร้างสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งขนาดเท่าจริง
โดยจำลองแบบมาจากสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง ที่ประเทศอินเดีย
พุทธศาสนิกชนท่านที่มีความประสงค์จะร่วมอนุโมทนา
ในการร่วมกุศลในครั้งนี้ จัดซื้อที่ดิน ตารางวาละ ๙,๙๙๙ บาท หรือตามกำลังศรัทธา......
สอบถามที่ 02-3312600, 090-519-7989  

 

 

Visitors: 110,654