พิธีลงเสาเข็มทองปฐมฤกษ์ สร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา ๔ เมษายน ๒๕๕๙ และทำบุญครบรอบปี ๔ เมษายน ๒๕๖๐

 ประมวลภาพ พิธีลงเสาเข็มทองปฐมฤกษ์ สร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ความศรัทธาและความปลื้มปีติของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่พระมหาเถระ โดยมี ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล และพระมหาเถระอีกจำนวนมาก ตลอดถึงท่านประธานฝ่ายฆราวาส คือ คุณวิชัย-คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา เจ้าของกลุ่มกิจการคิง เพาเวอร์ และแขกผู้มีเกียรติในหลายๆ ภาคส่วนที่ได้มาร่วมประกอบพิธีลงเสาเข็มทองปฐมฤกษ์ สร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ขออนุโมทนา และขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และภาพครบรอบ ๑ ปีทำบุญพิธีลงเสาเข็มทองปฐมฤกษ์ สร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา ๔ เมษายน ๒๕๙๖๐
Visitors: 110,660